Φ3×11m Roterende Granulator voor NPK-Meststoffeninstallatie in Brazilië

August 27, 2020

Φ3×11m Roterende Granulator voor NPK-Meststoffeninstallatie in Brazilië

Korte Inleiding

Plaats: Brazilië
Projectnaam: Roterende Granulator voor NPK-Meststoffeninstallatie
Projectschop van: December, 2016
Contact met ZK Corp. April, 2016
Zeer belangrijke faciliteiten: Φ3×11m Roterende Granulator

 

Projectoverzicht

De klant is een Frans bedrijf dat 4 NPK-Meststoffeninstallaties in Brazilië heeft. Het technische team van het bedrijf van de klant heeft het grootste deel van de materiaalleverancier in China in April, 2016 bezocht. Na gedetailleerde technische vergadering met het technische team van ZK, verkiest de klant ZK om zijn partner op lange termijn te zijn en de Roterende Granulator overeenkomstig hun gedetailleerde vervaardigingstekening te vervaardigen.